MEF Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Hizmetlerimiz

HizmetlerimizMEFTTO TÜBİTAK tarafından şekillendirilen "Teknoloji Transferi Metodolojisi" dahilinde beş modülde hizmet vermektedir.

1) Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri:


Bu modül ile iş dünyasının, Ar-Ge projeleri yürütme, üniversite ile işbirliği yaparak projeler geliştirme, teknoloji ve inovasyon konularında bilgi sahibi kılınması amaçlanmaktadır.

Modül çerçevesinde yürütülebilecek faaliyetler, üniversitemizin iş dünyasına yönelik olarak sahip oldukları yetkinliklerinin, kaynakların ve işbirliği imkânlarının tanıtılması, yeni teknolojiler, Ar-Ge sistematiği vb. konularda eğitim organizasyonları düzenlenmesi ve üniversite sanayi işbirliğine yönelik çeşitli bilgilendirme etkinliklerinin yapılması şeklinde sıralanabilir.


2) Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler:

Bu modül çerçevesinde TTO'muz tarafından yürütülebilecek faaliyetler; üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemleri vb. olarak tanımlanabilir.

Ulusal ve uluslararası araştırma projeleri kapsamında üniversite çatısı altında üretilecek yeni bilgi ve teknolojiler, TTO’nun asli katma değerini oluşturacağı lisanslama ve ticarileştirme faaliyetleri için en önemli girdilerden birini oluşturmaktadır.


 

3) Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri):

Bu modülün ana ekseni, üniversitemizin sahip oldukları akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar- Ge projelerinde kullanılmasıdır.

Bu modül çerçevesinde TTO'muz tarafından yürütülecek faaliyetler; çeşitli iletişim araçlarının kullanılarak firmaların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve projelendirilmesi, belirlenen projelere destek verecek araştırmacıların bulunması, işbirliğine yönelik kontratların oluşturulması, projelerin yürütülmesi esnasında verilecek koordinasyon hizmetleri olarak örneklendirilebilir. 

4) Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri:Üniversitemizde fikri mülkiyet (FSMH) kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenmesi, fikri mülkiyet yönetimi çerçevesinde gizlilik, know-how, tescil vb. kararların alınması, tescil işlemleri (faydalı model, patent vb.), fikri mülkiyetin pazarlanması, lisanslanması ve kullanıcıya  (müşteriye) kullanım bilgisinin aktarılması ile ilgili işlemler bu modül kapsamında yürütülmektedir.

 

5) Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri:

Yeni ürün ve teknolojilerin ülke ekonomimize kazandırılmasına yönelik olarak akademisyenlerimiz tarafından yürütülecek girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi bu modülün içeriğini oluşturmaktadır.

Modül çerçevesinde TTO’muz, Ar-Ge fikri olan akademisyenlerimiz ve araştırmacılarımızı, söz konusu fikirlerinin projelendirilmesi, pazarlama, hukuk ve idari işlemler gibi konularda danışmanlık, eğitim vb. hizmetler verilmesi şeklinde desteklemektedir.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x