MEF Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Hakkında

MEF Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi

MEF Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (MEFTEK) Projesi, MEF Üniversitesi tarafından, üniversitesi kampüsünün yeraldığı UNIQ İstanbul’da, 1706 m2’lik kapalı alanda, İstanbul ve Türkiye iş dünyasının kalbinde, ülkemiz insanının yüksek düzeydeki girişimcilik özellikleri ile şekillenen teknoloji tabanlı iş fikirlerini desteklemek amacıyla 2022 itibarıyla kurulmuştur. Proje, teknoloji, yaratıcılık ve yenilik odaklı girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedefiyle, işbirliğini ve uzmanlaşmayı esas alarak, girişimlerin ön inkübasyon ve inkübasyon desteği ile hızlı büyümesini ve ticarileşmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.
 
MEFTEK’in kurulduğu yer, Sarıyer’e bağlı Maslak yöresindedir. İlçe sınırları içerisinde 38 Mahalle yer alan Sarıyer, İstanbul’da iş dünyası açısından son derece önemli ve merkezi bir konumdadır. Sarıyer sınırları içerisinde Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden 8’i bulunmaktadır. MEFTEK, coğrafi konumu ve fiziksel olanakları itibariyle İstanbul’da üniversite öğrencilerine yakınlık açısından büyük bir avantaja sahiptir.

MEFTEK tarafından, Üniversite bileşenleri ile diğer yenilikçi iş fikri geliştiren aday girişimciler; akademik ortam, gerekli altyapılar ve ağ yapılarıyla buluşturma, yatırımcı, mentor ve müşteri erişimi sağlama, iş modeli geliştirme, finansman erişim, vb. nitelikli hizmetler sağlama yoluyla desteklenecektir. 

Konum itibariyle kolay ulaşım avantajına sahip olan MEFTEK, MEF Üniversitesi ile aynı ortamda bulunması ve iş dünyasının kalbinde yer alması nedeniyle girişimcilik ekosistemi açısından çok önemli ve değerli bir konumdadır.
 
MEFTEK, girişimcilik, yenilikçilik, fikri ve sınai mülkiyet hakları, proje hazırlama, markalaşma gibi alanlarda aday girişimcilere vereceği destek ve hizmetlerle ülkemizin teknolojik ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacaktır. Yapay Zeka ve Genişletilmiş Gerçeklik temalarında hizmet verecektir.

Yapay Zeka
İlk tematik alan, Yapay Zeka özelinde kurulacaktır. Yapay zeka, insan zekasının bir makinenin onu kolayca taklit edebileceği ve en basitten daha karmaşık olanlara kadar görevleri yerine getirebilecek şekilde tanımlanması ilkesine dayanan ve diğer teknolojilerden beslenen bir disiplindir. İleri bir uygulama olarak otonom bir robotun insansı hareketleri yapay zekayla mümkün olmaktadır. 
 
Yapay Zeka dikeyinde MEFTEK bünyesinde özellikle aşağıda belirtilen başlıklar altında
çalışma yapılması öngörülmektedir.  
·      Sinyal İşleme
·      Makine Öğrenmesi
·      Nesnelerin İnterneti
·      Legaltech/Regtech
·      RPA (Robotik Süreç Otomasyonu)
 
Genişletilmiş Gerçeklik
İkinci tematik alan ise Genişletilmiş Gerçeklik (XR) olacaktır. Genişletilmiş Gerçeklik, bilgisayar teknoloji ve giyilebilir cihazlar ile gerçek ve sanal birleşik ortamların oluşturulmasını ve insan-makine etkileşimini mümkün kılmaktadır. Genişletilmiş Gerçeklik teknolojisi ile girişimciler iş geliştirme ve inovasyona katkı sağlayabilecektir. MEFTEK tarafından Genişletilmiş Gerçeklik tematik alanında, Gametech ve Edtech alt dikeylerinde yenilikçi iş fikirleri ve girişimcilerinin kabul edilmesi öngörülmüştür.
 
Bu iki ana tema, Yapay Zeka ve Genişletilmiş Gerçeklik, doğrultusunda Sinyal İşleme, Makine Öğrenmesi, Nesnelerin İnterneti, Legaltech/Regtech, Robotik Süreç Optimizasyonu yeni nesil teknolojilerini içinde barındıran; Oyun Teknolojileri alt tematik alanı ile 3D Modelleme, Sanal Gerçeklik, Animasyon, Simülasyon Tasarlama ve Oluşturma, Oyun Geliştirme alanlarında
girişimciler kabul edilecektir. 
 
Girişimcilerin seçilen tematik alanlar özelinde oluşturulacak çalışma ve prototipleme alanlarında; birbirleri, eğiticiler, mentorlar, yatırımcılar ve çapa şirketler ile etkileşimde bulunmalarına ve sinerji oluşturmalarına olanak sağlanacaktır.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x