Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

Haberler

Haber girişi yapılmamıştır.

Bu Haftanın Etkinlikleri

Bu hafta için etkinlik girilmemiştir

MEF Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

TTO (Teknoloji Transfer Ofisi)


Tüm dünyada yıllardır faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisleri ve Merkezleri 2010’lu yıllarda ilk kez ülkemizde Üniversitelerin bünyesinde kurulmaya başlanmış olup genel olarak TÜBİTAK’ın destek programı kapsamında hizmet vermeye başlamışlardır.


Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO'lar), teknoloji transferini, araştırmacılar, yenilikçiler ve girişimcilerden gelen beceri, bilgi ve teknolojileri, topluma ve üniversitelere karşılıklı olarak fayda sağlayan ekonomik bir değer yaratan topluma aktarmayı sağlayan bir değer zinciri olarak tanımlanmaktadır.

TÜBİTAK programı dâhilinde hizmet vermelerinden dolayı organizasyon yapısı ve hizmet verme metodolojisi programın ana yapısı dâhilinde şekillenmiştir.


Bu yapı beş modülden oluşmaktadır ve üç ayrı kitleye hizmet vermektedir. Hizmet verilen kitleler; Akademik Kadro, Öğrenciler ve İş Dünyası olarak tanımlanırken hizmet modülleri ise; Görünürlük, Akademik Projeler, Üniversite Sanayi İş birliği, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Girişimcilik modülleridir.

MEFTTO - Teknoloji Transfer Ofisi, Üniversitemiz bünyesindeki bilgi ve teknolojinin katma değerli yeni uygulamalara ve ticari çıktılara dönüşmesini sağlamak amacıyla 2020 yılı Ocak ayında kurulmuştur.

Bu bağlamda hedeflerimiz;

-Üniversitemizde Ar-Ge stratejilerinin tanımlanmasına katkı vermek;

-Üniversitemizin Ar-Ge politika ve stratejilerine uyumlu olarak çalışmak;

-Üniversitemiz içerisinde ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonlarının tanıtımını yapmak ve bu fonlardan daha fazla yararlanabilmek için eğitim, seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek, proje hazırlama, başvuru, yürütme ve izlemede destek olmak;

-Proje yazma ve yönetme kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak;

-Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör ile işbirliği yapmak;

-Üniversite içinde ve dışında teknoloji transferi ile ilgili konularda tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri vermek;

-Üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek için üniversite ve sanayi tarafında; potansiyeli, fırsatları ve benzerlerini ortaya koyan analiz, tanıtım, etkinlik ve benzeri çalışmalar yapmak ve ayrıca kontratlı projelere aracılık etmek;

-Üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak;

-Üniversite içi şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri vermek ve bu kapsamda destek olmak;

-Uluslararası üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri ile işbirliği içerisinde çalışarak ulusal/uluslararası paydaşların (yerli/yabancı şirket, üniversite gibi) olduğu çalışma ortamları hazırlamak;

-Yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda oluşturulan bilginin korunması için fikri ve sınai haklar hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak,


olarak sıralanabilir.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x